تبلیغات
***شاپرک عاشق*** - من منتظرم
"در پر شگفتن در فضا چون یک غزل می خوانمت"

صبور بودن سخت ترین كار دنیا می شود

وقتی عشق بیاید و خواستن امانت ندهد!

وقتی پای رفتن به میان بیاید

هیچ چیز این جا خوب نیست!

اما من منتظرم...

صبر میكنم به خاطر صدای قلبت كه ریتم خوشبختی برایم می زند

صبر میكنم به امید خانه ی كوچمان! اتاق خواب قرمز وسیاه رنگی كه

دنیای تازه برایم رقم می زند.

امیدوارم به روزهایی كه قرار است كنار تو از خواب بیدار شوم و

شبهایی كه باتو بخوابم.

به غروبهایی كه قرار است در آغوشم بگیری و تلویزیون نگاه كنی

من خوشحالم و خوشبخت به خاطر تو به خاطر آینده

به خاطر وجودت كه قرار است در من بار بگیرد و رشد كند كه ثمره عشق ما شود

اتاقش پرشود از نوشته های مادرش و گوشش پراز صدای مهربان پدرش

حاصل انتظار من ،خوبی تو و عشق ما عجب دختر زیبایی